This is default featured slide 1 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 2 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

7 Temmuz 2017 Cuma

YOUTUBERLARIN KULLANDIĞI (TELİFSİZ) MÜZİKLER

18 Nisan 2014 Cuma

sağlıklı çizgi filmleri

           
                   Sevgili yumurcaklar bu gün sizlere çizgi film kanalları hakkında kısa bir tanıtım yapalım istedik.Sizler çizgi film izle mek için kaç kanal gezersiniz acaba saysak sınırsızdır. Hep beraber izlediğimiz kaç tane vardır bence.Çocakların beğenerek takip ettikleri caillou yani kendi aralarında dedikleri gibi Cayu gönüllerde taht kurmuş durumda. Hepimizin yakından tanıdığı hızlı olarak gördüğümüz şimşek mekkuin kahraman sevimli arabamız, yakında sizlerle daha fazla vakit geçirmeye adaydır.Tüm çocuklar bu çizgi filmi izlemek için kaplarına sığmıyorlar neyimi izle evet pepe izle mek onların en güzel kafa yaptıkları eğlenip öğrendikleri bir karakter.Ekranlarda yeni boy gösteren niloya çizgi film kendisinden bekleneni fazlasıyla veriyor.

Kaynak: http://www.cizgifilmg.net

8 Şubat 2013 Cuma

sağlık memurları roary izliyor

       Roary araba yarışlarını konu alan harika bir çizgi film. Tüm çocukların beğenisini kısa bir süre zarfı içinde kazanmış olup şimşek mekkuin den de kaliteli tüm bölümleri hd kalitesinde olan güzel bir yayın. Şimdilik türkçe olmaması ise bu çizgi filminin handikapları arasında. Ama çocuklar inanırmısınız çizgi film deyince akla gelen ve avrupa asya amerika gibi ülkelerde beğeni ile izlenen güzel mi güzel bir çizgi film.
       Burdan bu roary çizgi filmini biraz sizlere tanıtmak istedik. umarız ki faydalı olmuşuzduruz.
       Roary bu güne kadar izleyen tüm çocukların beğenisini kazanmıştır. sizlerde izleyin hem yabancı dilinizi geliştirin hemde eğlenin ne dersiniz.
Kaynak: http://www.cizgifilmx.net

7 Eylül 2009 Pazartesi

2009 Eylül kurumlar arası geçiş

Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 2 nci ve 17 nci maddeleri ile 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi çerçevesinde yapılacak olan 2009 yılı Eylül dönemi Kurumlararası Naklen Atama Kurası için;30 Uzman (T.U.T.G.), 30 Tabip, 20 Ebe, 100 Hemşire, 70 Sağlık Memuru (10 Anestezi Teknisyeni, 10 Çevre Sağlık Teknisyeni, 10 İlk ve Acil Yardım Teknisyeni, 10 Laboratuvar Teknisyeni, 10 Röntgen Teknisyeni, 10 Tıbbi Sekreter, 10 Toplum Sağlığı Teknisyeni), 10 Fizyoterapist, 10 Eczacı, 10 Diyetisyen, 15 Diş Tabibi, 5 Psikolog, 5 Biyolog, 5 Sosyal Çalışmacı, 2 Programcı, 10 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, 50 Şoför, 2 Mühendis, 2 Tekniker, 20 İmam-Hatip, 10 Gassal ve 10 Hizmetli kadrosunun ilan edilmesi ve aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.

1. Başvurular, 17/08/2009 - 01/09/2009 tarihleri arasında http://personel.saglik.gov.tr veya http://www.saglik.gov.tr internet adreslerinde yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapılacaktır.

2. Kuraya, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa tabi olarak en az 2 yıl Araştırma Görevlisi olarak çalışanlar ile “Yardımcı Doçent”, “Doçent” veya “Profesör” olarak çalışanlardan Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı kadroları için atanmak istediği unvan ve branş ile ilgili diplomaya haiz olanlar ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin A bendine tabi personel başvurabilir.

3. Aday memurlar, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin B ve C bentlerine göre ve diğer Kanunlara tabi sözleşmeli olarak istihdam edilenler ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin II Sayılı cetvelinde belirtilen personel, Kurumlararası Naklen Atama için müracaatta bulunamayacaktır. Bu personel başvuru formu çıktısını gönderse de kuraya alınmayacaktır.

4. 2008 yılı Eylül ve 2009 yılı Şubat dönemi Kurumlararası Naklen Atama Kurasına müracaat etmiş olup da yapılan kura sonucu atanmaya hak kazanmış olanlar 2009 yılı Eylül ayı Kurumlararası Naklen Atama Kurasına müracaat edemeyeceklerdir.

5. Kurumlararası Naklen Atama Kurasına tabi olan unvan ve branşlar, il ve hizmet birimi itibariyle Bakanlığımızın internet sayfasında ilan edilmiş olup, müracaatlar bu doğrultuda yapılacaktır. Programcı Kadrosuna ve Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosuna halen aynı kadrolarda görev yapanlar müracaat edebileceklerdir. Şoför kadrosuna; halen Şoför kadrosunda görev yapmakta olup en az lise mezunu ve en az 5 yıllık (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olanlar müracaat edebileceklerdir. İmam-Hatip kadrosuna; halen İmam veya İmam-Hatip kadrosunda görev yapmakta olup en az İmam Hatip Lisesi mezunları müracaat edebileceklerdir. Gassal kadrosuna; halen Gassal, İmam veya İmam-Hatip kadrosunda görev yapmakta olanlar müracaat edebileceklerdir. Hizmetli kadrosuna; halen hizmetli kadrosunda görev yapmakta olanlar müracaat edebileceklerdir.

6. Teknik Hizmetler Sınıfı kadrolarına müracaat edenlerin, atanmak istedikleri unvan ve branşta halen çalışıyor olması veya daha önce çalışmış olması, atanacağı unvan ve branşa uygun diplomaya sahip olması ve hizmet süresi bakımından ilan edilen kadroya atanabilecek durumda olması gerekmektedir.

7. Sağlık Hizmetleri Sınıfı kadrolarına müracaat edenlerin, atanmak istedikleri unvan ve branşta halen çalışıyor olması veya daha önce çalışmış olması, atanacağı unvan ve branşa uygun diplomaya sahip olması ve hizmet süresi bakımından ilan edilen kadroya atanabilecek durumda olmaları gerekmektedir.

8. Tarım Bakanlığı Laborant Meslek Lisesi, Laborant ve Veteriner Sağlık (Açıköğretim), Kimya Meslek Lisesi ve diğer Meslek Liselerinin Kimya Bölümü, Fen Edebiyat ve Fen Fakülteleri Kimya bölümü mezunları Sağlık Hizmetleri Sınıfı için açılan Kurumlararası Naklen Atama Kurasına müracaat edemeyeceklerdir.

9. Müracaatta bulunmak isteyenler öncelikle Personel Bilgi Sisteminden şahsi bilgilerini beyan ederek sisteme kayıt olacaklar ve başvurularını bu bilgiler üzerinden yapacaklardır.

10. Müracaatta bulunmak isteyenler kura başvuru formundaki; “Çalıştığı Kurum, Çalıştığı Kurumdaki Statüsü ve Çalıştığı Kurumdaki Unvan-Branşı” kısımlarını eksiksiz ve doğru olarak doldurmaları gerekmektedir.

11. Müracaat edenler, PBS üzerinden başvuruları kesinleştikten sonra başvuru formunun çıktısını kendileri imzalayacak, halen görev yaptıkları kurum amirine tasdik ettirerek (onaylayanın adı, soyadı, unvanı belirtilecek) çıktının bir nüshasını “Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Sıhhıye /Ankara” adresine APS veya kargo ile göndereceklerdir. Adi posta veya elden gönderim usulü kullanılmayacaktır. Ayrıca belirtilen süre içinde başvurmayanlar, yanlış müracaatta bulunanlar, başvuru sahibi tarafından imzalanmayan, amirine tasdik ettirilmeyen başvuru formları geçersiz sayılacaktır. 04/09/2009 tarihi mesai bitimine kadar Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Şubesine başvuru formları ulaşmayanların müracaatları işleme alınmayacak ve PBS’deki başvuruları geçersiz sayılacaktır.

12. Fizyoterapist, Eczacı, Diyetisyen, Diş Tabibi, Psikolog, Biyolog ve Sosyal Çalışmacı unvanları için il bazında yerleştirme yapılacak olup yerleşenlerin atamaları Standart ve PDC dikkate alınarak Bakanlığımız tarafından birim bazında yapılacaktır.

13. Şoför unvanına müracaat edip kura sonrası yerleştirmesi yapılanların, son 3 (üç) ay içerisinde tam teşekküllü Devlet Hastanesinden alınmış “Ambulans şoförlüğü yapmasında sakınca yoktur” ibaresini içeren “Sağlık Kurulu Raporu”nu yerleştirme işleminden en geç 15 gün sonra, kura sonucu yerleştirildikleri İl Sağlık Müdürlüklerine muvafakat talebinde bulunulmak üzere vermeleri gerekmektedir.

14. Kurumlararası Naklen Atama Kurasına müracaat edenlerin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun ilgili hükümleri gereğince Bakanlığımızda münhal bulunan kadrolara atanabilecek durumda olmaları gerekmektedir.

15. Müracaatlar,Kura komisyonu tarafından 04/09/2009 – 08/09/2009 tarihleri arasında incelenecek olup, yukarıda belirtilen şartları taşımadığı halde müracaatta bulunanların talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
Kuraya başvuru sırasında müracaat formunun haricinde herhangi bir belge yada evrak ibraz edilmeyecek, kura sonucu yerleşenlerden ilanda belirtilen şartları taşımadığı anlaşılanların atamaları yapılmayacak, sehven yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

16. Yukarıdaki usule göre, Bakanlığımıza naklen atanacaklardan Şoför unvanına atanacaklar 2 (iki) yıl, Şoför dışındaki unvanlara atanacaklar ise, 1 (bir) yıl boyunca mazeret tayinleri hariç olmak üzere atanma talebinde bulunamayacaklardır. Ancak, Sağlık ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri sınıfına atananların Bakanlık Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 19, 20, 21 ve 26 ncı maddeleri kapsamındaki nakil talepleri bu kısıtlamanın dışındadır.

17. Bakanlığımıza Şoför unvanında atanacaklar 2 yıl boyunca Ambulans Şoförlüğü dışında başka bir görevde istihdam edilmeyeceklerdir.

18. İlan edilen kadrolara naklen atanmak için usulüne uygun olarak müracaat edip, müracaatları uygun görülenlerin yerleştirme işlemleri tercihleri doğrultusunda ilan edilen yerlere bilgisayar ortamında 11/09/2009 tarihinde noter tarafından kura ile yapılacak, kura yeri ve saati http://personel.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir

Öldüren tıp hataları

Tıbbi hata yüzünden ölen hastalar, hâlâ hastanelerin en karanlık sırları arasında... 1991’de ABD’de yapılan araştırmaya göre, Colorado ve Utah’ta hastaneye başvuran hastaların yüzde 2.9’u, New York’ta yüzde 3.7’si hatalar nedeniyle ters olaylara maruz kaldı.

Bunların Colorado ve Utah’ta yüzde 6.6’sı, New York’ta 13.6’sı öldü Türkiye’de 2008 yılındaki 9.9 milyon yatışa en düşük ölüm oranı yüzde 6.6’yı uygularsak, 18 bin kişinin tıp hataları nedeniyle ölmüş olduğunu varsayabiliriz. Eğer büyük çarpan 13.6 kullanılırsa ölüm sayısı 50 bine çıkar

irisi kemoterapide aşırı ilaç verildiği için ölür. Birisinin sağ yerine sol böbreği alınır. Birisi basit bir ameliyat geçirirken yanlış ilaç uygulandığı için hayatını kaybeder. “Biraz da pencerenin yanındaki yatakta yatayım” diyen bir hastaya o yatakta devamlı yatan hastanın ilacı verilir ve ölür.

Tıp olduğundan beri tıp hataları yapılıyor olmasına rağmen Batı’da bu soruna çare aranmaya başlayalı on yıl dolmadı. Türk kamuoyu ise mutlu bir şekilde habersiz.

Gelişmiş Batılı ülkelerde yapılmış çalışmalardan yola çıkılarak Türkiye’de hastanelerde tıbbi hatalar yüzünden en muhafazakâr tahminlere göre her yıl 19.000 ile 34.000 arasında kişi hayatını kaybediyor. Bu rakamın çok daha yüksek olması da mümkün...

Tıbbi hata nedir? Ve neden bu iki rakam arasında bu kadar fark var? Tıbbi hata, doktor veya hastane personelinin yaptığı önlenebilir hatalar nedeniyle, hastaneden sağ çıkması gereken hastaların ölü çıkması veya zarar görmesidir.

Tahminler neden farklı?
Tahminlerin bu kadar farklı olmasının nedeni ise bu tür ölümleri ölçmek için yapılan araştırmaların farklı sonuçlar vermesidir.

Ne başka kalkınmakta olan ülkelerde ne Türkiye’de tıbbi hatalar konusunda yapılmış herhangi geniş bir araştırma yok. Hiçbir sağlık kurumumuzda bu konuda sağlam bir rakam bulamazsınız. Yanlışlıkla ölen hastalar, hâlâ hastanelerin en karanlık sırları arasındadır.

Türkiye için verdiğim tahmini ölüm rakamlarına, başka ülkelerde elde edilen bulguların uygulanmasıyla Türkiye’deki hasta rakamlarına ulaşıldı.

Tıp hatalarını doktorların aralarında fısıltıyla konuştuğu bir konu olmaktan çıkarıp sağlık kurumlarıyla ilgili sorunların en başına oturtan ülke ABD’dir. Bu ülkede, ilki 1991’de olmak üzere yapılan iki büyük araştırma, konunun üzerindeki giz perdesini kaldırmış, sorunu dünya kamuoyunun dikkatine getirmiştir.*

Bu araştırmalardan biri Colorado ve Utah’ta, diğeri New York’ta yapıldı. Elde edilen sonuçlara göre Colorado ve Utah’ta hastaneye başvuran hastaların yüzde 2.9’u, New York’ta yüzde 3.7’si hastane personeli tarafından yapılan hatalar nedeniyle ters olaylara maruz kaldı.

Bunların Colorado ve Utah’ta yüzde 6.6’sı, New York’ta 13.6’sı öldü.

Ters olay hastanın hastalığından değil ona hastanede yapılan yanlış müdahaleden meydana gelir. Ameliyat geçiren bir hasta, elini yıkamayan bir hastabakıcıdan zatürre mikrobu kapıp ölürse bu ters bir olaydır. ABD’de 1997’de hastanelere başvuran hasta sayısı 33.6 milyondur. Yukarıdaki oranlar toplam başvurulara uygulandığında, Amerika’da 1997 yılında en az 44.000 en çok 98.000 kişinin tıp hataları yüzünden hayatını kaybettiği ortaya çıkıyor.

Oranların en küçüğü bile tıp hatalarını Amerika’nın sekizinci en büyük ölüm nedeni yapıyor. Bu nedenle ölenlerin sayısı otomobil kazası, göğüs kanseri ve AIDS ölümlerinden fazladır. Bazı araştırmalar tıp hatalarından dolayı meydana gelen ölümlerin yüzde 1’e kadar çıktığını gösteriyor.

WHO: Kalitesiz ve sahte ilaçların yüzde 77’si kalkınmakta olan ülkelerde
Anadolu Sağlık Merkezi Tıbbi Hizmetler Direktörü Profesör Metin Çakmakçı bu oranları Türkiye’ye uyguladı:

Geçen yıl Türkiye’de hastanelere 9.9 milyona yakın hasta yattı. Bunların 6.2 milyonu Sağlık Bakanlığı hastanelerinin 1.4 milyonu üniversite hastanelerinin, 2.3 milyonu özel hastanelerin hastasıydı.

“Bu 9.9 milyon yatışa Batı’daki en düşük ölüm oranını (6.6) uygularsak, 2008 yılında ülkemizde yaklaşık 19.000 kişinin tıp hataları nedeniyle ölmüş olduğunu varsayabiliriz” diyor Çakmakçı.

“Eğer büyük çarpanı (13.6) kullanırsak ölüm sayısı yaklaşık 50.000, yüzde 1 çarpanını kullanırsak 99.000’dir.”

“Rakamlar doğal olarak kesin ve çok tutarlı değil” diyor konuyla uzun zamandır yoğun olarak ilgilenen Çakmakçı. “Rakamlar arasında çok fark var. Ama şu kesin ki, en düşüğü bile çok yüksek!”

Gönüllü bildirime tabi
Gerçi Türkiye için yapılmış araştırma yok ama bazı hastanelerin iç verileri var. Türkiye’nin en büyük ve iyi hastanelerinden biri olan Hacettepe 2005’ten bu yana tıbbi hataları bertaraf etmek için iyileştirme programı uyguluyor, veri topluyor. Ancak yapılan hatalar zorunlu değil gönüllü bildirime tabi olduğu için gerçeği yansıtmıyor.

Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Kalite Koordinatörü Prof. Koray Boduroğlu’ndan aldığım bilgiye göre Ankara merkezli hastane geçen sene 950.000 hasta baktı. Bildirilen hata sayısı ise 500.
“Beş yüzden çok fazlası eminim var” diyor Prof. Boduroğlu. “Kayıt altına alınanlar buzdağının üstü. Büyük bir kısmı saklı kalıyor.”

Boduroğlu “Bizimki gibi hastanelerde yatan hastaların yaklaşık % 4-7’si tıbbi hataya maruz kalıyor” dedi. “Kırk bin hasta yattığını düşünürseniz sayı 1.600 ile 2.800 arasındadır. Bunu, ölüme neden olanlar şeklinde düşünmeyin. Çok büyük bir kısmı hastaya zarar vermeden önce bertaraf edilen veya hastaya ulaşmayan hatalardır.”

Peki, Türkiye’de tıp hataları yüzünden yılda 19.000 ile 50.000 arasında kişinin hayatını kaybettiği doğru olabilir mi?

“Ben öyle bir hesap yapmadım (ama) doğrudur” diyor Prof. Boduroğlu...

Diğer tıp adamları da bu değerlendirmeyi teyit ediyor.

ABD’deki bulgular uygulandı
“Modellediğiniz zaman bu rakamlar doğru” diyor İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği Başkanı Profesör Erdal Akalın.

Hacettepe Üniversitesi direktörlerinden Profesör Mustafa Özmen de ABD’deki bulgular uygulandığında Türkiye’deki tıbbi hata ölümlerini doğru kabul etmek gerektiği düşüncesinde. “İstatistiksel olarak doğru olması mümkün” diyor o da.

Aslında, Amerika’daki tıp kalitesinin dünyanın en iyilerinden biri olduğunu düşünecek olursak, bizdeki tablo daha iyi değil, muhtemelen daha da kötüdür.

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) bulguları bu olasılığı destekliyor. WHO’ya göre kalitesiz ve sahte ilaçların yüzde 77’si Türkiye gibi kalkınmakta olan ülkelerde tüketiliyor. Bu ülkelerde kullanılan tıbbi teçhizatın en az yarısı kullanılmayacak veya kısmen kullanılacak durumdadır. Ameliyat sonrası bakım kalitesi düşüktür.

Bu ve bunun gibi etkenler kalkınmaktaki ülkelerdeki hasta riskini çoğaltıyor.

“Bizdeki tıbbi uygulamaların bu konuda özel bir üstünlüğü olmadığını dikkate alıp uluslararası oranlara bakacak olursak Türkiye’de her yıl en az 23.000 civarında hastanın tıp hatalarından dolayı ölmesi lazım” diyor Prof. Çakmakçı ve ekliyor: “Gerçek rakam bunun üzerinde bile olabilir.”

Metin Münir-Milliyet

13 Temmuz 2008 Pazar

sağlık memurlarında en güzel siteler

merhaba arkadaşlar sizlerle en güzel siteleri bu bölümümüzde paylaşmak istedik. bizim sizlere önerebilceğimiz güzel siteler şimdilik bunlar ilerde daha güzelleriyle karşınıza çıkacaz inşallah herkese iyi günler delirz


sağlık memurları topluluğu
en güzel çizgi filmler burda
2011 öss sonuçları için tıkla
memur sınavları sonuçları için tıkla
kpss sınav sonuçları için tıkla
sağlık memurları
çizgi filmler
personel sağlık
memur sınavları
kpss sınav sonuçları

11 Mart 2008 Salı

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Mezunlarına Müjde

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Mezunlarına Müjde
Bilindiği üzere sağlık ve teknik hizmetler sınıflarında çalışanların diğer sınıflara göre bir farklılığı bulunmaktadır. Bu sınıfta çalışanlar mesleki bir üst öğrenimi bitirince zam ve tazminatları bitirdikleri üst öğrenim üzerinden ödenmektedir. Sağlık Kurumları İşletmeciliği mezunları uzun süredir bitirmiş oldukları bölümün mesleki bir üst öğrenim sayılmasını talep etmekteydi. Memur-sen'e bağlı Sağlık Sen Genel Başkanı Sayın Mahmut Kaçar'ın sitemizi arayarak verdiği bilgiye göre, YÖK Genel Kurulu 14.02.2008 tarihinde bu bölüm mezunları ile ilgili müjdeli kararı almıştır.